Budite ono što stvarno jeste

Danas možete prometiti kako je prava sreća spontana i laka, ne morate ništa raditi da bi ste je dobili. Laka je kao i vaše postojanje, baš kao što živi ste, baš kao i bivanje vaše. Vi ste sama sreća i radost i svako drugo ljudsko biće koje vidite isto je tako. Ne možete izaći iz sreće, ne možete izaći iz sebe. Sreća nije vaša destinacija nego vaša početna pozicija. Uvek ste samo misao daleko da uvidite ovo i promenite vašu realnost. Budite uvek ono što stvarno jeste.

Radomir Bajić

Skip to toolbar