Međuljudski odnosi

Ovde ćete moći pogledati razgovore o medjuljudskim odnosima i vezama koje planiramo da bi vam dočarali razumevanje “Tri Principa” i ukazali na činjenicu da naš um igra ne samo delomičnu ulogu u onome kako vidimo i doživljavamo život i kako se odnosimo prema drugima nego u potpunosti uvek i u svakom trenutku.

Skip to toolbar