Moja misija

Napravi svoju misiju. I ti možeš promeniti svoje mišljenje i promeniti svoje iskustvo i svoju realnost. Samo odluči.

MOJA TRANSFORMACIJA. Moja percepcija i moj pogled na svet i na realnost se menja. Moja misija je potpuna eliminacija stresa, nezadovoljstva, neispunjenosti, nesretnosti i samosažaljenja. Predan/predana sam svojoj misiji i iako za sada ne mogu da promenim ništa ja mogu da se držim svoje misije i nitko mi je ne može oduzeti jer to je moja odluka. Najbitnije za mene jeste da sam odlučio/odlučila da pogledam u drugom pravcu, u pravcu mentalnog zdravlja, u pravcu moje mudrosti, sreće i blagostanja. Odlučio/odlučila sam razvijati svoju misiju, odlučio/odlučila sam ne misliti više protiv sebe i gledati u pravcu MENTALNOG ZDRAVLJA ŠTO JE MOJE RODJENJEM DATO PRAVO.

MOJI OSEĆAJI I EMOCIJE – Moja je misija da što više vidim da me moji osećaji upozoravaju na to kako i šta mislim u datom trenutku, da me osećanja upozoravaju da li koristim princip misli za sebe ili protiv sebe. Obratiću pažnju svaki dan na moje osećaje i na ono što mi govore. Kada se ne budem osećao/osećala dobro neću verovati svojim mislima nego ću sačekati neke druge misli, misli koje zaista želim. Moja osećanja me sada vode kroz život, pokazuju mi put tako da uvek znam kako mislim i kakva mi je kvaliteta trenutnih misli. Osećanja su sada moj verni kompas koji mi uvek pokazuje stanje moga uma i ništa drugo. Ne verujem mojim mislima kada se ne osećam dobro, mislim nešto drugo jer ja mogu misliti baš šta god hoću. Uvek mogu promeniti svoje mišljenje.

PREPOZNAJEM DA SE MOJE ISKUSTVO UVEK STVARA “IZNUTRA”– svaki dan ću pokušati prepoznati da moja osećanja dolaze od mojih misli i da svo moje iskustvo dolazi iznutra a ne izvana ma kako to izgledalo kao da stvarno dolazi izvana. Moje iskustvo nema veze s mojim okolnostima, s ljudima, s prošlošću ili budućnošću nego samo s mojim mislima. MISAO STVARA OSEĆAJ. Mislim dobro, osećam se dobro, moje telo je zdravo jer zdrav/zdrava sam duhom.

Svaki ću dan pročitati svoju misiju i znati da mislim, naravno nikad protiv sebe jer misli meni služe a ne ja njima. Mnogo sam ja više od ovoga tela, od ovoga mozga, od mojih misli i mojih osećaja, mnogo sam pre i više od toga. Ja sam Svest u kojoj se sve dešava i koja može da sve vidi, nadzire i uživa u mislima i svome iskustvu.

Datum: …………………..                             Moj potpis: …………………………………….

Skip to toolbar