O nama

Institut Tri Principa  

pomaže ljudima da u sebi prepoznaju Mudrost, Sreću, Mir, Ljubav, Zdravlje, naše izvorno, prirodno stanje dostupno u svakom trenutku. Tri Principa su: Um, Svest i Misao. Um predstavlja Univerzalnu Inteligenciju, Svest predstavlja dar pomoću kojega smo svesni naše egzistencije i Misao predstavlja gradivni element našeg iskustva. Institut Tri Principa će vršiti edukaciju putem predavanja, seminara, tečajeva i individualnih konzultacija. Mi želimo da edukujemo o Tri Principa (Um, Svest i Misao), prirodi ljudskog iskustva, o onome što svi mi već znamo samo smo zaboravili i trebamo se setiti.

Radomir Bajić živi i radi u Londonu. Radomir je edukator “ Stanja uma i ljudskog potencijala” , razumevanja prirode ljudskog iskustva koje se bazira na transformativnom razumevanju naše stvarne prirode i Tri Univerzalna Principa: Um, Svest i Misao. Vlasnik je kompanije “Three Principles Unlimited” koja uspešno deluje u edukaciji rada s ljudima, lideršipa, koučinga, ljudskih odnosa, motivacije i performansa. Radomir takodjer uspešno deluje na polju mentalnog zdravlja, stresa, depresije, šizofrenije, adikcije i ostalih mentalnih poteškoća. Njegova kompanija u Londonu pruža usluge jednogodišnjeg obrazovanja za profesionalna lica koja se bave radom s ljudima, pruža usluge privatnih konzultacija, usluge korporativnog lideršip treninga kao i javnih predavanja na temu stanja uma i ljudskog potencijala. Radomir je posvećen radu s ljudima i transformaciji naše svesti. Nedavno je sa svojim biznis partnerima osnovao Institut Tri Principa koji će vršiti istraživanja, edukaciju i predavanja.

Veselin Jović živi i radi u Novom Sadu.  Individualno i kroz seminare i radionice, radi sa klijentima, na prepoznavanju i manifestovanju prave prirode i neograničenih potencijala koje svi posedujemo.
 
Adriana Pokorni živi u Kutini u Hrvatskoj i edukator je Tri Principa. Pomaže ljudima u medjuljudskim odnosima i mentalnom zdravlju kao i svima ostalima koji žele uvideti pravu prirodu ljudskog iskustva. Zainteresovana je za promenu naše svesti i uvidjanje našeg urodjenog zdravlja, mudrosti i razumevanja.

Be the first to comment

Leave a Reply

Skip to toolbar