Ovo više ne mogu da podnesem

Ranije sam u nekim situacijama mislio “ovo više ne mogu da podnesem”. I mislio sam da treba da prekinem to nešto drugo što ne mogu da podnesem. Sada vidim da ja to ne mogu da podnesem ali ne moram da to više mislim. Ne moram više da mislim da ne mogu da to podnesem i mogu da mislim šta god hoću. Jedini razlog što osećam da ne mogu to da podnesem je jer mislim da ne mogu to da podnesem. Nema drugog razloga za moju napetost i tenziju. Nema drugog razloga za tu ideju neprijatnosti i ja mogu da mislim bilo šta. Mogu i da mislim da mogu da podnesem sve to u istoj situaciji jednako kao što ne mogu da podnesem. Moja osećanja su povezana samo s onim šta ja mislim. Sada mogu da mislim bilo šta i situacija više nije ista, nema razvoja napetosti.

Veselin Jović

Skip to toolbar