Učenje i Kreativnost

Mladi i studenti

Ostvarite više samopouzdanja, budite otvorenog uma i pozitivni. Sreća je u vama, imate sve što je potrebno da budete potpuni i srećni, da budete inspirativni i mudri. Ako još uvek ne znate da ste puni jasnoće i urođenog zdravlja, vreme je da saznate i čujete muziku koja uvek svira za sve. Mnogi misle da za motivaciju i kreativnost treba naporno raditi. Motivacija je naše prirodno stanje koje je često opstruirano učestalim razmišljanjem. Sve što stoji na putu vašoj motivaciji je misao. Motivacija i kreativnost nije destinacija do koje treba stići nego polazna tačka, rodjenjem dato pravo svakoga od nas. Ništa izvan vas ne može usloviti i uticati na vašu motivaciju.

Be the first to comment

Leave a Reply

Skip to toolbar