Uspeh i Biznis

Biznis i korporacije

Sve više uvidjamo u kolikoj meri stanje našeg uma igra ulogu u onome kako doživljavamo posao i život uopšte. Promene u vašem preduzeću bez obzira dali govorimo o rukovodstvu, liderima ili pojedincu ne zahtevaju učenje prakse, tehnike ili aplikacije. Kada ljudi uvide svoje urođeno zdravlje i neograničeni potencijal oni počinju da žive život pun kreativnosti, harmonije i mirnog inspirisanog uma; život sa dubljim smislom, samopouzdanjem i blagostanjem gde se ravnoteža izmedju posla i života stiče s lakoćom, gde se usponi i padovi u životu lakše prevazilaze, gde život počinje da izgleda posve drugačije. Kada su ljudi više svesni kako stvaraju sopstveno iskustvo “iznutra-vani” imaju više poštovanja prema drugima, više rade timski a manje su fokusirani na prošlost, manje zabrinuti za budućnost i stoga imaju više razumevanja i ljubavi a samim tim su produktivniji.

Prednosti:
jasnoća i bolja komunikacija
produktivnost i kreativnost
smanjen stres i sukobi
poverenje i timski rad na svim razinama
bolje performanse

Prezentacije

Ako radite sa ljudima, imate projekat u zajednici, ako ste zainteresovani za ovo razumevanja ili vidite potencijal, mi smo na raspolaganju za prezentacije ovoga razumevanja. Ako želite da naučite više ili imate problem u vašem preduzeću koji želite rešiti možete zakazati besplatnu konzultaciju sa našim timom na email: radomir72@icloud.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Skip to toolbar