Psihološki imuni sistem

Kada imam glavobolju, boli me stomak, želudac ili noga bol me infirmiše da nešto nije u redu s mojim fizičkim blagostanjem. Kada imam loš osećaj, tešku emociju, napetost, stres tada me moj osećaj informiše da nešto nije u redu s mojim psihičkim blagostanjem i da se moja glava puni nepotrebnim i nekorisnim razmišljanjem. Pa kako da onda promenim svoje razmišljanje? Sve dok stvarno ne vidim da moji osećaji-emocije dolaze od mojih misli nema smisla baviti se promenama mog razmišljanja. Moje se razmišljanje samo od sebe menja kada to vidim jer tada nema više smisla misliti protiv sebe. Moj se psihološki imuni sistem budi i postavlja stvari na svoje mesto baš kao i moj imuni sistem koji me štiti od zaraze-bolesti. Sve sam više zahvalan na lošim emocijama kao prilici da vidim perfektnost sistema koji se sam reguliše kad vidim da moje iskustvo UVEK dolazi od mojih misli i da UVEK radi “IZNUTRA-VANI”.

Radomir Bajić

Skip to toolbar