Šta je to Tri Principa?

U pokušaju da objasnimo prvo ćemo morati objasniti što je ‘princip’ ili ‘konstanta’. U ovom slučaju novo razumevanje našeg funkcionisanja zasniva se na Tri Principa;  Um, Svest i Misao… tri konstante. Gravitacija je konstantna i nevidljiva sila i princip na kojem se temelji nas fizički svemir. Iako ne možemo videti  gravitaciju ona ipak  vrši primetan uticaj na naše živote. Ono što je gravitacija u fizičkom svetu, tri su principa u našem psihološkom svetu. Poput gravitacije, tri principa nisu stvari nego sile koje deluju iza scene stvarajući naše iskustvo života. Oni nisu nešto o čemu mislimo nego ono što nam upravo omogućuje da mislimo. Dakle, što su Tri Principa?

 1. UM – činjenica postojanja, inteligencija svega, životna energija.
 2. SVEST – činjenica da imamo svest o postojanju i da znamo naše iskustvo.
 3. MISAO -činjenica da se krećemo  u različitoj svijesti o postojanju i životu, gradivni element. 

Mi govorimo o njima kao tri, ali u konačnici oni su uvek jedno. Razumevanje Tri Principa je pokušaj da se ode dalje od gore navedenih pojmova i da uvidimo i razumemo  prirodu ove sile i konstante iza onoga kako život funkcionira. Gravitacija (barem na ovoj planeti) radi samo na jedan način: stvari idu prema dole. Nema iznimke, nije kao da stvari u Indiji idu dole ali u Francuskoj idu gore ponekad. To radi samo na jedan način, celo vreme bez iznimke, stoga se spominje  kao konstanta ili princip. Isaac Newton nije stvorio gravitaciju, on je samo pridoneo da nevidljivi, pre-postojeći fizički princip ili sila dodje više u našu pozornost.

Sydney Banks nije stvorio Tri Principa, on je samo pridoneo da nam nevidljivi,  već postojeći psihološko-spiritualni princip bude više vidljiv. Tri Principa su istina o prirodi ljudskog iskustva, o tome kako radimo psihički, o duhovnoj istini koja nas može odvesti natrag kući našem izvoru.

Možete izabrati opis koji vam je blizak ali razumevanje se ne nalazi u rečima. Razumevanje Tri  Principa ne gleda na ono što doživljavamo nego kako to da uopšte možemo dozivljavati. Kako to ustvari radi u pravom svetu?

Uvid u prirodu misli i urođenog mentalnog zdravlja izaziva već dugo prisutno razumevanje ljudskog iskustva, stresa, mirnoga uma i zdravlja. Putem Tri Principa objašnjava da svaki psihološki problem proisteče iz našeg stanja uma. Urođeno zdravlje i mudrost je u svakom od nas. Sydney Banks je imao uvid u tri principa na kojemu se ovo razumijevanje bazira, ovo razumijevanje ima holističko-spiritualni  predznak i upućuje nas na prirodu i izvor naše realnosti prije svakog koncepta, vjerovanja, upućuje na ono što stvara naše iskustvo, a ne na ono što je već stvoreno, upućuje na istinu da naše ljudsko iskustvo dolazi iznutra-vani i da je kreirano putem Uma, Svijesti i Misli. Ovo razumevanje se bazira na uvidu u prirodu misli i prirodu ljudskog iskustva i kao takvo ne usvojava metode i pristupe. Ovo razumevanje je jednostavno, logično a ne intelektualno. Ovo se razumevanje već dugo koristi u edukaciji, ustanovama korekcije ponašanja, mentalnog zdravlja i rehabilitacije, bolnicama, zatvorima, radu s ljudima itd. Svatko tko radi s ljudima ili generalno može prosperirati od ovog razumijevanja koje povećava mentalno zdravlje, samopouzdanje, čistoću uma i popravlja fizičko zdravlje. Ono mijenja našu percepciju stvarnosti i kao takvo pokazuje kako stvaramo svoju stvarnost i kako se odnosima prema drugima i svetu oko nas. Ono otključava urođenu mudrost, zdravlje i inteligenciju, popravlja komunikaciju s drugima, daje osjećaj respekta, sreće i mirnoće duha. Naše sadašnje stanje je uvek nešto što ima veze sa stanjem nešeg uma u svakom momentu. Mi smo svi kreatori, mi smo jednostavno veliki i divni. Ako si živ, ako misliš i ako si svestan ti već koristiš Tri Principa; Um, Svijest i Misao.

Šta je to “Tri Principa” i kako se koristi?
Univerzalni Um, Univerzalna Svest i Univerzalna Misao su “Tri Principa” koja su izvor svih naših doživljaja i iskustava i način na koji koristimo ova tri dara odredjuje kako ćemo gledati na život. Princip se definise kao nešto što je fundamentalna uvek prisutna istina za sve i svakoga. Ova tri dara su nam data da bi mogli formirati naše iskustvo života. Oni nam ukazuju na psihološko iskustvo života i odaju pravu prirodu ljudskog iskustva. Razumevanje Tri Principa nije nikakva metoda, teorija ili pristup, nikakva tehnika nego ono što svi već koristimo znali mi to ili ne. Univerzalni Um je Inteligencija svega što postoji, Univerzalna Svest nam daruje sposobnost da budemo svesni naše egzistencije a Univerzalna Misao je gradivni blok, navigator našeg iskustva života. Naši osećaji i emocije ne dolaze od ljudi, sveta i okolnosti našeg života nego uvek od naših misli. Osećaj ne može da postoji bez misli mada na trenutke naše iskustvo izgleda kao da dolazi izvana. Istina je da se naše iskustvo uvek formira iznutra prema vani. Naši osećaji su naš navigacijski sistem i uvek nam odaju kvalitetu naših trenutnih misli bez greške. Kada vidite vezu izmedju vaših osećaja i vaših misli, sve se menja. Tri Principa su naša stvarna priroda urodjenog zdravlja, mudrosti, ljubavi i lepote. Ako ste živi, ako mislite i ako ste svesni vi već koristite Tri Principa. Ova tri dara u sprezi jesu pravi izvor svega što mi doživljavamo i kako vidimo zivot. Mi smo Tri Principa u akciji. Razumevanje “Tri Principa” se odnosi na razumevanje samog stvaranja i na potencijal ljudskih emocionalnih i perceptivnih iskustava. Profesionalna lica iz svih oblasti, uključujući obrazovanje, krivično pravosuđe, socijalni rad, razvoj zajednice, biznis i ostalo izveštavaju o dobivanju iznenađujućih rezultata kako se približavaju ovome razumevanju kao fondacije. Neki od vodećih stručnjaka i praktičara se rukovode pitanjima mentalnog zdravlja kroz razumevanje ovih 3 Principa uključujući kliničku psihijatriju, psihologiju, brak i porodične terapije takodje koriste ovaj pristup u oblasti mentalnog zdravlja. Ovo razumevanje daje pojedincima, stručnjacima za mentalno zdravlje i svima ostalima koji rade sa ljudima novi potencijal u perspektivi mentalnog zdravlja, blagostanja i ljudskih odnosa uopšte. Кada ljudi shvate ove principe i kako oni deluju oni primete veću slobodu i jasnoću, bistrinu koja je urođena i uvek u nama. Ovim razumevanjem dobijamo mogućnost da živimo život u našoj kreativnosti znajući da se naša realnost stvara iznutra (putem misli) i da okolnosti i ljudi ne stvaraju nasa osećanja, percepciju i iskustva.

“Osećanja su barometar naših misli”.
Кada je um ispunjen pozitivnim mislima mi imamo pozitivno osećanje a kada je um ispunjen negativnim mislima, opet uzrok i posledica pravilo, stvara negativan osećaj. Naša osećanja su dokaz našeg mentalnog blagostanja i mere kvalitetu misli.

“Naše misli kreiraju našu percepciju stvarnosti”
Mi generalno verujemo da naše životne okolnosti stvaraju i održavaju naše razmišljanje i način na koji osećamo. 3 Principa razumevanje ukazuje na nešto sasvim drugačije, da se naše iskustvo stvarnosti kreira “iznutra – vani”. Ono ukazuje na činjenicu da se naše misli interno generišu i naša osećanja i emocije dolaze od naših misli a ne od ljudi ili okolnosti. Ovo shvatanje nam daje psihološku slobodu, jasnoću, dobrobit i mir uma koji je urođen i uvek prisutan. Priroda misli je da kreiraju i kada ne uzimamo naše razmišljanje kao nešto veoma ozbiljno rešenja nam dođu prirodno putem uvida a ne putem analize naših problema i rada na njima. To nas ostavlja uživajući u našem iskustvu života  shvatajući da smo veoma moćni kreatori. Princip je definisan kao ono što je temeljna istina, ono što uvek jeste i radi za svakoga, to je osnovni temelj ili pokretač života. Jedan takav princip je gravitacija, otkriće koje je promenilo percepciju i razumevanje života. Pre skoro 40 godina Sidnej Banks uvideo je kako ljudi stvaraju svoje iskustvo života kroz tri jednostavna principa: Um, Svest i Misao. On je uvideo principe koji stoje iza ljudskog psihološkog funkcionisanja i kao takvo uzrok je svih patnji i svake sreće … on je ukazivao da nevidljivo može biti vidljivo za sve. Ovo shvatanje nema za cilj promenu misli ili sadržaja našeg razmišljanja nego jednostavno ukazuje na prirodu misli, na ono što stvara naše iskustvo i realnost a ne na ono što je već stvoreno. Princip Misli je naš kapacitet da se stvori forma iz bezoblične energije.

Naše iskustvo
Naše iskustvo, u svakom trenutku, nastaje putem 3 univerzalna principa bili mi svesni toga ili ne baš kao što i gravitacija definiše naše iskustvo kao univerzalna konstanta. 3Principa i konstante slične prirode, kao i principi iz matematike/fizike, i oni su gradivni blokovi našeg iskustva koji se ne mogu izbeći. Nekada davno verovali smo da je zemlja ravna i tako smo definisali naše odnose, medjutim naši načini delovanja su se promenili kada smo shvatili da je zemlja okrugla saznavši više o gravitaciji. Sada verujemo da naše iskustvo dolazi izvana ali to nikada nije bila istina. Takvo shvatanje je uvek obstruirano našim intelektom. Mudrost i naše urodjeno zdravlje dolazi iz dubljeg mesta naše svesti. Takvo shvatanje donosi više svesti i inteligenciju koja radi zajedno i u kombinaciji s našim intelektom kao jedan veoma moćan savez. Tri Principa Um, Svest i Misao objašnjavaju čitav niz našeg ljudskog ponašanja, percepcija i osećanja, to nema nikakav metod i oslanja se na uvid da svi imamo mentalno zdravlje, jasnoću, bistrinu uma i mudrost. Svi mi imamo pristup stanju uma koje je pronicljivo, kreativno i produktivno, jer je ono naše prirodno i prvobitno stanje. Iz takvog razumevanja dolaze rešenja, viša inteligencija, bolje zdravstvene funkcije, urođeno samopouzdanje, motivacija, blagostanje i zahvalnost. Pojedinac sa takvim razumevanjem stvara odnos prema spoljašnjem svetu iznutra-vani.

Koje su dobrobiti ovog razumevanja za ljude?
U principu većina ljudi doživljava više jasnoće u njihovom iskustvu realnosti i njihovom odnosu prema svom razmišljanju i drugim ljudima, doživljavaju više mira, sabranosti i sreće jer primećuju da je urođeno zdravlje, mudrost i blagostanje dostupano za sve nas ali je ponekad ometano našim razmišljanjem. Većina ljudi uvidja da naše misli stvaraju naše osećaje i da nismo žrtve životnih okolnosti nego stvaraoci koji preuzimaju odgovornost za svoje iskustvo. To nam daje slobodu od metoda, vežbanja ili rada da se postigne sreća, mudrost i mir što je urođeno i sve što treba da uradimo je da to uvidimo. Naše iskustvo se stvara iznutra prema vani i razumevanje 3 Principa donosi ljudsko blagostanje i otključava potencijal unutar svakog pojedinca. To stvara mudrije umove, unutrašnje zdravlje, razumevanje, blagostanje i saosećanje s drugima, poboljšanu komunikaciju i poštovanje.

Nada i vizija za čovečanstvo
Otkriće principa objašnjava čitav spektar ljudskog iskustva što otvara vrata čovečanstvu za mir. Mi smo stalno u stanju da stvorimo naše lično iskustvo života kroz mentalne aktivnosti i da preko naših čula i osetila doživimo tu kreaciju kao našu stvarnost. Šta ako, jednog dana, širom sveta, milioni ljudi dožive trenutak uvida o moći razmišljanja, šta ako ljudi svuda odjednom vide očiglednu istinu koja je tako blizu svima nama a prolazi nezapaženo: “Promena misli jeste promena realnosti”. Mir, dobra volja, milosrđe, ljubaznost, ljubav i sva duboka ljudska osećanja koja donose nadu, utehu i radost ljudima  mogu postati naša stvarnost. To bi moglo da se desi brže od treptaja oka u jednom trenutku okrenuvši se od fokusiranja na sadržaj naših misli prema zahvalnosti za moć i lepotu samoga razmišljanja. Promena ne bi izgledala teško već neizbežano, prirodno i lagano. Vizija je nada da trenutak svakog pojedinca jeste trenutak života koji je deo kreativnog procesa, život s kojim smo svi povezani i angažovani. Moć da mislimo je moć da stvaramo, moć da budemo slobodni od nesvesnog angažovanja i da shvatimo da je misao život, da misao stvara emocije i percepcije.

Mi znamo naše iskustvo kroz Um, Svest i Misao:
Kada ne bi postojala misao i svest nego samo um ne bi bilo načina da se zna stvaranje. Jedan od načina da se vidi ovo jeste da se uzme u obzir kuća koja je do električnog izvora ali nema žice ili priključke ili aparata. Bez izlaza za energiju, energija će biti nevidljiva i neiskorišćena, bila bi večni neostvareni potencijal. Ukoliko ne bi bilo Uma, samo misao i svest, metafora bi bila obrnuta…kuća bi imala vodova i utikače i aparate na mestu ali ne i moć da ih pokrene. Bez svesti, uma i misli, ljudi ne bi doživljavali svoje misli i život bi bio kao tihi film bez tona. Ne bi bilo načina da doživimo, cenimo iskustvo i da osećamo život. Slike, ideje i druge mentalne aktivnosti bi se održavali u beživotnoj paradi kroz um osobe koja ne bi mogla videti, osetiti, iskusiti dodir ili miris ili znati vezu između tih mentalnih slika i samog života. Ako bi bilo uma i svesti ali ne i misli, ljudi bi imali iskustvo energije bez forme i ne bi bilo stvarnosti. Život bi bio kao zujanje ili brujanje ili vibracija ili osvetljenost bez mentalne aktivnosti da se formira. Radeći zajedno, međutim, tri principa savršeno objašnjavaju kako ljudska bića stvaraju i doživljavaju njihov svakodnevni život. Ništa ne nedostaje u objašnjenju. Saznanja o tome, shvatanje da postoje principi u srcu života nudi obećanje mira uma i blagostanje.

Razumevanje ovih principa budi razumevanje unutar ljudi a shvata se na jednostavnoj logičnoj razini putem uvida. Ljudi intuitivno znaju istinu da smo svi kreatori i da s našim mislima mi stvaramo našu percepciju i osećaj života na osnovu kojih svi mi delujemo i reagujemo. Svet koji stvaramo svaki trenutak je samo veza s našim načinom razmišljanja i doživljavamo je iznutara-vani. Svet je odraz onoga kako mislimo i sukladno tome osećamo a da bi to shvatili mora se dogoditi uvid i promena u srcu.

“Karika koja nedostaje” 

Upravo sada, mi ne doživljavamo svet ili nešto izvan nas nego naše razmišljanje o svetu i naše razmišljanje o onome izvan nas. Karika koja nedostaje u razumevanju ljudskog iskustva, uključujuje razumevanje misli u našem iskustvu. Kada izuzmemo misao mi krivimo vreme, naše partnere, druge ljude, okolnosti, naš posao ili nešto drugo za ono kako se osećamo. Kada u obzir uzmemo misao mi razumemo da nam naše razmišljanje daje prolazno iskustvo vremena, naših partnera, okolnosti, posla i svega drugog i da uvek osećamo naše misli, naše razmišljanje. Svet, osobe ili situacije se ponekad ne menjaju ali se naše iskustvo toga ipak menja jer se naše razmišljanje, naše misli promene. Ne trvdimo da mi stvaramo svet vani nego da iskustvo  toga dolazi uvek kroz naše misli u ovom trenutku. Misao je most izmedju onoga što stvarno jesmo i onoga što doživljavamo.

Karika koja nedostaje radi samo na jedan način 

Kako je moguće da skupina ljudi može slušati istu muziku a da svi imaju drugačije mišljenje o toj muzici? Kako je moguće da skupina ljudi može pogledati umetnička dela a imati drugačije mišljenje o istom delu? Zašto skupina ljudi može gledati isti film a imati različita mišljenja o tom filmu? Jer čak i uz isti podražaj (ista pesma, ista umjetnička dela, isti film) mi koristimo naš vlastiti jedinstveni način razmišljanja u svakom trenutku da odredimo bilo da nam se sviđa, ne sviđa ili da se smo ravnodušni. Poticaj, podražaj koji nam dolazi izvana mora proći kroz naš vlastiti filter razmišljanja da bi imali  iskustvo. Sve prolazi kroz filter našeg razmišljanja u ovom trenutku! To je istina kako život funkcionira: doživljavamo i osećamo ono što mislimo o vanjskom svetu preko našeg razmišljanja u ovom trenutku. Mi ne možemo imati iskustvo bez misli (svesno i nesvesno). Kad mislimo da vanjski svet stvara ono kako se osjećamo (a da naše vlastito razmišljanje nije uključeno) onda smo u velikoj zabludi, a kada uzmemo u obzir naše razmišljanje, naše misli u našem iskustvu mi dolazimo do istine odakle dolaze naši osjećaji i iskustvo.

Zašto je to važno? 

Kada smo raščistili s nesporazumom o tome odakle dolaze naši osjećaji i životno iskustvo i kada uvidimo da ono dolazi od našeg razmišljanja u ovom trenutku, mi se onda nalazimo bliže stvarnosti kako život ustvari radi i ne zavisimo od naših životnih okolnosti, naš se sistem harmonizuje i koristimo svoju mudrost i inteligenciju. Svi mi kreiramo svoj vlastiti jedinstveni doživljaj vanjskog sveta preko svojih misli i putem Tri Principa; Um, Svest i Misao.

Neutralnost 

Gravitacija nema mišljenje o tome kako radi. Poput gravitacije Tri Principa su u potpunosti neutralni i nevidljive su sile koje čine da život radi onako kako  radi. Kako ih koristimo odredjuje kako vidimo i doživljavamo život. Ovo univerzalno razumevanje ne zahteva od nas da učinimo nešto drugačije, da nešto promenimo, vežbamo ili da nešto ili nekog sledimo. Budući da pričamo o principima oni rade bez obzira što mi mislili o njima. Mi ih već koristimo.

Razumevanje kako život funkcionira otklanja nesporazum što dovodi do manje potrebe nepotrebnog razmišljanja poput stresa, teskobe, straha, ljutnje, presude i naravno tada imamo puno više mirnog uma, blagostanja, razumevanja i ljubavi.

Nesporazum

Tri nesporazuma stoje na putu našem razumevanju kako život i naše ljudsko iskustvo stvarno radi:
1. Mi nedužno mislimo i verujemo da naše blagostanje, naša sreća i naš uspeh zavise od životnih okolnosti i da one mogu to da uvetuju.
2. Mi nedužno mislimo i verujemo da možemo osećati nešto drugo osim svoje misli. Verujemo u iluzornu stvarnost koja radi “izvana-unutra” ali realnost ustvari uvek radi “iznutra-vani” i mi uvek živimo u osećajima svojih misli.
3. Mi nedužno mislimo da smo ono što mislimo da jesmo , da smo sadržaj svojih misli, da smo naše ideje o nama i da smo sve što znamo o sebi. Ono što mi jesmo je pre svega toga i mnogo više od bilo čega što ikad možete pomisliti.
Otklonite ovaj nesporazum i videt ćete da ono što tražite već imate, da je to vaša polazna tačka a ne destinacija. To nikada ne možete izgubiti nego samo zaboraviti.


Rezultati

 • povećanje sposobnosti da ostanemo mirni bez obzira na okolnosti
 • povećanje u osjećajima dobre volje i poštovanja
 • bolji odnosi i veze
 • više ideja i kreativnosti
 • smanjenje nasilnog kriminala
 • značajno smanjenje stresa

Gdje se to primenjuje?

 • Obrazovanje
 • Kaznionice i zatvori
 • Korporacije
 • Ovisnost
 • Kazneno pravosuđe
 • Psihijatrija, psihologija, savetovanje i mentalno zdravlje
 • Rehabilitacija
 • Sport i motivacija
 • Roditeljstvo i ljudski odnosi
 • Stanje uma i ljudski potencijal
 • Liderstvo
 • Koucing

Be the first to comment

Leave a Reply

Skip to toolbar